Bankowość

                                                                   

 

                                                                                                                                                                               

                     

                   Logowanie - Bankowość                   

                    
                     

                   Logowanie - Kartosfera                   

                    

 

 

 

Poradnik "Zadbaj o swoje bezpieczeństwo w internecie"

Bezpieczeństwo transakcji bankowych w Internecie - poradnik Związku Banków Polskich

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera .

https://psd2-pdev.bstworog.pl

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 • nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nienależących do banku;
 • nie należy odpowiadać na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (identyfikatora, hasła) lub innych ważnych informacji - bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej;
 • zawsze przed logowaniem należy sprawdzić czy adres strony banku rozpoczyna się od https://;
 • należy zawsze zweryfikować certyfikat bezpieczeństwa (kłódka przy adresie w przeglądarce);
 • przed potwierdzeniem operacji należy uważnie przeczytać SMS z kodem aby upewnić się, że dotyczy on właściwego przelewu oraz czy numer rachunku jest zgodny;
 • należy unikać przeklejania numerów rachunku, zalecamy ręczne wpisywanie;
 • nie należy przesyłać mailem żadnych danych osobistych typu hasła, numer karty itp;
 • nie należy przechowywać nazwy użytkownika w tym samym miejscu oraz nie należy udostępniać ich innym osobom;
 • należy unikać logowania z komputerów do których dostęp mają również inne osoby;
 • należy na bieżąco aktualizować system operacyjny oraz przeglądarkę internetową;
 • konieczne jest posiadania oprogramowania antywirusowego oraz zapory (firewall);
 • nie należy instalować oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł;
 • pracę należy kończyć poprzez opcję WYLOGUJ;

Bankowość internetowa w naszym Banku to bezpieczny i wygodny sposób zarządzania swoimi środkami. W bankowości internetowej jako narzędzia dostępu wykorzystywane są: , EBO Token Pro lub kody sms które w połączeniu z hasłem maskowanym tworzą bezpieczne narzędzia autoryzacji.
Narzędzia te zapewniają wysokie bezpieczeństwo, a ponadto połączenie z bankowością realizowane jest w oparciu o 256 bitowy certyfikat witryny.

Zachęcamy do korzystania z tego rozwiązania. Aby poznać więcej szczegółów prosimy o kontakt z naszymi doradcami pod numerami telefonów: Oferta: 32 285-73-43 wew. 21 Sprawy techniczne: 32 285-73-43 wew. 21

Szanowni Państwo, Bank Spółdzielczy w Tworogu (Bank) informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847
z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.).
Dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia należy umieszczać na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego
bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej następujące informacje:

 • numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
 • pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
 • pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
 • pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy, ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej Rozporządzenia mogą powodować:

 • opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
 • odrzucenie przelewu
 • wstrzymanie przelewu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie: danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych, danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).

Powyższe dane nie powinny zawierać inicjałów, pseudonimów, nieoficjalnych zwrotów lub skrótów, poza ogólnie przyjętymi dla form prawnych.

Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom,
od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

Ponadto w związku ze wskazanym Rozporządzeniem pracownicy Banku będą prosić Państwa o okazanie dokumentu tożsamości w przypadku dokonywania transferów środków pieniężnych, w tym wpłat gotówkowych, bez względu na kwotę transakcji. Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.