Kod SWIFT

Kliencie jeśli spodziewasz się otrzymać przekaz z zagranicy to powinieneś podać nadawcy zagranicznemu następujące dane:

Adresat przekazu: Bank Spółdzielczy w Tworogu,

kodSWIFT-owy: POLUPLPR

Numer rachunku beneficjenta: nr rachunku klienta w standardzie Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego „IBAN”, który uzyskuje się przez dodanie przed numerem NRB 2-literowego kodu Polski „PL”

Przykład:
SWIFT: POLUPLPR
NR RACHUNKU:PL...(NRB)…