Produkty dewizowe

Pracujesz poza granicami kraju? Prowadzisz rozliczenia z zagranicznymi kontrahentami? Chcesz korzystnie ulokować swoje oszczędnosci w walutach?

Bank Spółdzielczy w Tworogu przygotował dla Państwa specjalną ofertę - OBSŁUGA DEWIZOWA!

W celu jak najlepszego spełnienia Państwa oczekiwań i potrzeb proponujemy rachunki bankowe w walutach wymienialnych. Rachunki walutowe prowadzimy w następujących walutach:

euro (EUR),
dolarach amerykańskich (USD).
Ponadto dla osób prowadzących rozliczenia w walutach obcych lub chcących okazjonalnie skorzystać z produktów dewizowych oferujemy:

SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH kupno/sprzedaż walut obcych dokonywane jest bezpośrednio w kasie banku
szybką i bezpieczną realizację przekazów do większości krajów świata dzięki wykorzystaniu Systemu Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej SWIFT
przelew regulowany, czyli polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez klienta banku krajowego na rachunek beneficjenta prowadzony w innym kraju Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinie lub przelew zrealizowany na rzecz klienta banku krajowego, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów,
przelew SEPA, czyli zlecenie płatnicze realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, funkcjonujące w oparciu o zasady Systemu Polecenia Przelewu SEPA; informację o pełnej liście banków które przystąpiły do porozumienia SEPA znajdziesz na stronie internetowej http://epc.cbnet.info/content/adherence_database
otrzymywanie przekazów z zagranicy - dzięki podaniu w treści zlecenia kodu SWIFT- owego Banku Spółdzielczego w Tworogu- „POLUPLPR” pieniądze kierowane są bezpośrednio do Banku
Zapraszamy