Kontakt

Centrala Banku Spółdzielczego w Tworogu

42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 15

e-mail: bank@bstworog.pl

tel. (32) 285-73-43

 

Infolinia bankowość elektroniczna (obsługa 24h)  tel. (32) 285-73-43

 

Inspektor danych osobowych:  daneosobowe@bstworog.pl