Polecenie zapłaty

Bank Spółdzielczy w Tworogu proponuje państwu usługę polecenia zapłaty, która jest wygodną formą płatności za:

  • energię
  • gaz
  • usługi telekomunikacyjne
  • prenumeraty
  • spaty kredytów
  • ITP.

Korzystanie z nowej usługi umożliwi Państwu terminową realizację wszelkich zobowiązań bez konieczności udawania się do banku. Taka forma płatności wpłynie na oszczędność państwa czasu i zwolni z obowiązku pilnowania spłat.

Wystarczy jedynie zapewnić środki pieniężne na rachunku bankowym na pokrycie zobowiązań w terminach ich płatności. Inicjatorem rozliczeń w formie polecenia zapłaty będzie Państwa wierzyciel - to on zwróci się do Państwa z propozycją podpisania zgody na obciążenie Państwa rachunku bankowego kwotami wynikającymi z zobowiązań w umownych terminach zapłaty.

O wysokości kwot zobowiązań i terminach ich płatności wierzyciel będzie Państwa informował wysyłanymi fakturami / rachunkami.

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w Banku Spółdzielczym w Tworogu