Konkurs SKO

Bank Spółdzielczy w Tworogu organizuje kolejną edycję konkursu pt.

„ W SKO pieniądze zbieramy, w konkursie nagrodę dla szkoły wygrywamy”.Celem konkursu jest poprzez zabawę kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi oraz rozwijania talentów wśród uczniów propagujących pracę zespołową.
Działania SKO zmierzają do popularyzowania wiedzy o działalności Banków Spółdzielczych w tym Banku Spółdzielczego w Tworogu.

W konkursie biorą udział szkoły podstawowe z Gminy Tworóg i Krupski Młyn tzn. Szkoła Podstawowa w Tworogu, Boruszowicach, Wojsce, Krupskim Młynie i Potępie.

Konkurs trwa od 1 marca 2015r. do 31 maja 2015r.


W ramach realizacji konkursu przewiduje się przeprowadzenie 5-ciu etapów ( spotkań ) , których gospodarzami będzie 5 szkół z terenu obu gmin : Tworoga i Krupskiego Młyna.


Ocenie Komisji konkursowej podlegają :

1. liczba uczniów , którzy przez czas trwania konkursu systematycznie oszczędzali, wnosząc wpłaty na książeczki SKO, co najmniej raz w miesiącu ( członkowie SKO systematycznie oszczędzających w stosunku do ogólnej liczby członków SKO ) ,

2. średnia wartość zgromadzonych oszczędności w skali szkoły przypadającej na ucznia w okresie od 01.03.2015r. do dnia 31.05.2015r. obliczonej według następującego wzoru: ( stan oszczędności SKO na dzień 31.05.2015r. – stan oszczędności SKO na dzień 01.03.2015r.) / liczba uczniów w szkole.

3. praca techniczna – wykonanie skarbonki
Ocenie podlegać będzie:

- oryginalność pracy,

- estetyka wykonania,

- samodzielność wykonania,

- technika pracy – dowolna


Skarbonkę należy wykonać w formie przestrzennej z wykorzystaniem pudełek, kartoników, butelek lub innych pojemników oraz plasteliny, kolorowego papieru, bibuły itp. materiałów.

Każda szkoła przygotowuje do oceny 6 skarbonek:

3 skarbonki - z klasy I-III max.

3 skarbonki - z klasy IV-VI.- max.Prace należy dostarczyć do siedziby Banku w terminie do 30.04.2015r.Każda praca powinna być oznaczona w następujący sposób : imię i nazwisko ucznia, klasa oraz pełnia nazwa szkoły.


Komisja powołana przez Bank dokona oceny i punktacji przedstawionych przez Szkoły skarbonek .

Każda Szkoła w zależności od ilości zdobytych punktów otrzyma nagrodę rzeczową.

Nagrody ufundowane są wyłącznie przez Bank Spółdzielczy w Tworogu.  • Wyniki oraz fotorelacja z finału SKO - edycja 2