Konkurs SKOBank Spółdzielczy w Tworogu organizuje konkurs pt.

„ W SKO pieniądze zbieramy, w konkursie nagrodę dla szkoły wygrywamy”.Celem konkursu jest poprzez zabawę kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi oraz rozwijania talentów wśród uczniów propagujących pracę zespołową.
Działania SKO zmierzają do popularyzowania wiedzy o działalności Banków Spółdzielczych w tym Banku Spółdzielczego w Tworogu.

W konkursie biorą udział szkoły podstawowe z Gminy Tworóg i Krupski Młyn tzn. Szkoła Podstawowa w Tworogu, Boruszowicach, Wojsce, Krupskim Młynie i Potępie.

Konkurs trwa od 1 października 2013r. do 31 maja 2014r.

W ramach realizacji konkursu przewiduje się przeprowadzenie 5-ciu etapów ( spotkań ) , których gospodarzami będzie 5 szkół z terenu obu gmin : Tworoga i Krupskiego Młyna.


I spotkanie – 29.10.2013r. godz. 10.00, Szkoła Podstawowa w Tworogu.

Termin następnych spotkań ustalany na bieżąco.

Każde ze spotkań będzie tematycznie związane z oszczędzaniem i bankowością.1. Pierwsze spotkanie – 29.10.2013r. Temat – ogólnie o bankowości, historia Banku Spółdzielczego w Tworogu i jego oferta ). Pytania konkursowe będą pochodzić z książeczki „Zaprzyjaźnij się z pieniędzmi i bankiem” oraz wiadomości z bankowej strony internetowej : www.bstworog.pl
Do udziału zapraszamy : 2 uczniów z klasy I-III oraz 3 uczniów z klasy IV-VI.2. Drugie spotkanie ( koniec listopada – początek grudnia 2013r ) – Szkoła Podstawowa w Boruszowicach. Temat – podstawowe działania matematyczne, rozwiązywanie ćwiczeń, łamigłówek, rebusów.
Do udziału zapraszamy : 3 uczniów z klasy I-III oraz 2 uczniów z klasy IV-VI.3. Trzecie spotkanie – luty 2014r. – Szkoła Podstawowa w Krupskim Młynie. Temat – plakat promujący oszczędzanie. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: - zgodność z tematem, - oryginalność pracy, - estetyka wykonania, - samodzielność wykonania, - praca musi zachęcać do oszczędzania oraz ukazywać korzyści płynące z oszczędzania, - technika pracy – dowolna - format pracy A3 Każda szkoła prezentuje 4 plakaty z uzasadnieniem wyboru, z czego 2 plakaty z klasy I-III i 2 z klasy IV-VI.
Do udziału zapraszamy : 2 uczniów z klasy I-III oraz 3 uczniów z klasy IV-VI.4. Czwarte spotkanie – kwiecień 2014r. – Szkoła Podstawowa w Wojsce. Konkurs literacki na hasło, wierszyk, wyliczankę promującą oszczędzanie w SKO.
Do udziału zapraszamy : 3 uczniów z klasy I-III oraz 2 uczniów z klasy IV-VI.5. Piąte spotkanie – czerwiec 2014 r. ( Dzień Dziecka ) – Szkoła Podstawowa w Potępie. Podsumowanie konkursu Wręczenie nagród.Podczas każdego spotkania będą prowadzone dodatkowe zajęcia ruchowe związane min. z porą roku i wynikające z ogólnych umiejętności uczniów. Dodatkowe zajęcia również będą punktowane i będą miały wpływ na ostateczny wynik konkursu.

Szkoła uczestnicząca w konkursie zgłasza do każdego etapu drużynę 5-cio osobową (uczestnicy mogą się zmieniać podczas spotkań ).Ocenie Komisji konkursowej podlegają :

1. każdorazowe spotkanie (etap ) ,

2. stan oszczędności każdej szkoły na dzień 31.05.2014r. ( średnia wartość zgromadzonych oszczędności w skali szkoły przypadającej na ucznia) .

Szkoła, która uzyska największą liczbę punktów otrzyma nagrodę główną w postaci tablicy interaktywnej.