Rada Nadzorcza

Skład

  Bednarz Zbigniew - Przewodniczący


  Bednarek Marian - Zastępca Przewodniczącego


  Szewczyk Jadwiga - Sekretarz


  Królicki Ryszard - Członek


  Skrzypczyk Manfred - Członek


  Szołtys Henryk - Członek