Rada Nadzorcza

Skład

  Mszyca Jacek - Przewodniczący


  Ecler Andrzej - Zastępca Przewodniczącego


  Szewczyk Jadwiga - Sekretarz


  Huczko Bogdan- Członek


  Krawczyk Ryszard - Członek


  Kordiaka Karol - Członek


  Wieder Klaudiusz - Członek