Misja
Banku

Misja

Świadczenie pełnej gamy usług dla obecnych i przyszłych Klientów przy zapewnieniu
pełnego bezpieczeństwa wkładów oraz dążenie do zbudowania nowoczesnego,
silnego kapitałowego Banku, przygotowanego do funkcjonowania w nowych warunkach,
a także cieszącego się pełnym zaufaniem miejscowego społeczeństwa.


Wizja

Bank liczący się na rynku regionu w zaspokajaniu potrzeb finansowych Klientów

  • Ład korporacyjny