Historia

Historia naszego BankuDziałalność rozpoczęliśmy 26 listopada 1953r. jako Gminna Kasa Spółdzielcza, kiedy to grupa 15 członków-założycieli założyła "Gminną Kasę Spółdzielczą w Tworogu z odpowiednimi udziałami". Pierwszą siedzibą Banku było lokum wynajmowane w budynku Pana Józefa Kiołbasy, następnie w latach 1970-1988 lokal budynku Państwa Langer, a od lutego 1988r. siedzibą banku jest własny budynek przy ul. Zamkowej 15.

Przedwojenny wygląd pierwszej sidziby Banku

Od 1973r. działa w Krupskim Młynie Punkt Kasowy. W latach 1975-1989 działalność Banku sterowana była przez Bank Gospodarki Żywnościowej, który pełnił rolę centralnego banku nadzorczego. Po 1989r. Bank osiągnął całkowitą samodzielność finansową, umocniła się również rola samorządu bankowego. W 1992r. Bank stał się akcjonariuszem Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego S.A. we Wrocławiu, a od 2002r. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie gdzie zrzeszony jest do dzisiaj.

Poczta - poprzednia siedziba Banku

Bank Spółdzielczy w Tworogu przez wszystkie lata swej działalności osiągał pozytywne wyniki finansowe i zwiększył majątek banku. W 2005r. Bank przekroczył wymagany III próg kapitałowy tzn. osiągnął próg 1mln. Euro.

Dawny wygląd placu przed obecnym Bankiem

Dla lepszej strategii Banku unowocześniono i zmodernizowano placówki bankowe: w 2006r. Centralę, w 2007r. Punkt Kasowy w Krupskim Młynie, kładąc nacisk na profesjonalną obsługę Klienta, jakość produktów bankowych, nowoczesność i dostępność. W 2010 uruchomiono punkt kasowy w Boruszowicach przy ulicy Obrońców Pokoju 3a. Ponadto Bank dzięki centrum zapasowemu zapewnia nieprzerwany dostęp do swoich usług wraz z zapewnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Terenem działania Banku jest przede wszystkim gmina Tworóg i Krupski Młyn, a od 2006r. województwo śląskie i powiat strzelecki.

Założyciele: