Fundusze
inwestycyjne

inwestycja w przyszłość
Ziarnko do ziarnka

dobry start w przyszłość dla dzieci

wyjątkowy prezent dla kogoś bliskiego

dodatkowa emerytura

podróż marzeń

na czarną godzinę


Plan Systematycznego Oszczędzania "Ziarnko do ziarnka" trwa minimum 5 lat i oparty jest na subfunduszu UniStabilny Wzrost. Jest to najlepszy spośród 24 konkurencyjnych produktów fundusz stabilnego wzrostu w Polsce według rankingu "Pulsu Biznesu".

Nie obciążasz domowego budżetu

Ograniczasz ryzyko

Uniezależniasz się od sytuacji na rynku

W planie taniej


Masz pytania? Zadzwoń do naszych doradzców lub odwiedź stronę Union Investment
Fundusze inwestycyjne

Zmiany to nieodłączny element rozwoju!

W obecnych czasach są one częstsze i coraz bardziej dynamiczne.

Dlatego by osiągnąć zysk, trzeba szybko na nie reagować i podejmować właściwe decyzje.

W tym celu Bank Spółdzielczy w Tworogu proponuje Państwu fundusze inwestycyjne Union Inwestment.

Union Inwestment to profesjonalna i doświadczona instytucja, która już od 17 lat jako profesjonalna i doświadczona instytucja finansowa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Inwestorów i klientów.


Najlepsze TFI 2011! w rankingu dziennika "Rzeczpospolita i Analiz Online"

  • Największe pod względem aktywów niezależne TFI w Polsce

  • Ponad 7 mld PLN aktywów w zarządzaniu

  • Ponad 60 tys. klientów

  • 16 zróżnicowanych subfunduszy do wyboru

  • Najbardziej stabilny zespół zarządzania

  • Wielokrotne wyróżnienia i nagrody dla najlepszych funduszy: Rzeczpospolita, Gazeta Giełdy Parkiet, Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu, Dziennik Gazeta Prawna, Twój Styl"


    Informację o wszelkich aktualnościach można uzyskać na stronie Union Investment: www.union-investment.pl

    Zapraszamy do świata inwestycji w towarzystwie Union Investment!